Privacy beleid

Een registratieformulier, een contactformulier of een bestelling die op onze site is geplaatst, zijn allemaal voorbeelden van manieren waarop we persoonlijke informatie van u verzamelen. Als het gaat om het beschermen van de privacy van onze klanten, behandelen en beveiligen we hun gegevens met de grootste zorg. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens (AVG). Theoriemakkie is wat ons betreft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als gevolg hiervan hebben alleen wij de bevoegdheid om beslissingen te nemen over hoe, waarom en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van de AVG hebben wij de plicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en veilig worden verwerkt. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die door onze organisatie worden verwerkt:

• Geboortedatum • Telefoonnummer • E-mailadres • Adresgegevens • IP-adres waar de introductie vandaan komt.
• foto’s en video’s van studenten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmeldingen voor een cursus verwerken met als doel het volgen van een cursus en het afleggen van het theorie-examen bij het CBR;
 • Correspondentie met u als klant te voeren;
 • Afspraken maken m.b.t. de cursus;
 • Klant voorzien van informatie;
 • Telefonisch contact met de klant;
 • Volgen van betalingen;
 • Kunnen voldoen aan de opgelegde verplichtingen van het CBR, waaronder het kunnen reserveren van examens;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Partners kunnen voorzien van informatie over de klant teneinde de klant te kunnen inplannen voor een cursus en overige verplichtingen die daarmee samenhangen.
 • De foto’s worden op social media en website geplaatst teneinde de klant een gezicht te geven. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld,

   

  Dienst van derden

  Om de bovenstaande doelen te bereiken, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden. Het is mogelijk dat we uw informatie met derden moeten delen om de overeenkomst die we met u hebben te voltooien, om een ​​legitiem belang van ons te vertegenwoordigen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we hebben. Om eenzelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te behouden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met organisaties die in onze opdracht met uw gegevens omgaan. Deze verwerkingsactiviteiten zijn nog steeds in onze handen. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens delen met andere derden dan de hierboven genoemde.

  Uw toestemming is vereist

  Wanneer u onze website bezoekt, zich aanmeldt voor een account, onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt, kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren. Omdat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven in dit privacybeleid, kunnen wij uw gegevens gebruiken. Daarnaast maakt de overeenkomst tussen u en ons het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk. We kunnen geen cursus maken of een CBR-theorietoets inplannen als je je gegevens niet geeft. Bovendien, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zullen we uw persoonlijke gegevens niet behandelen zonder uw toestemming.